Virtuellt 2020

Anmäl dig innan söndag kl 23:00 11 oktober för att bidra som deltagare 2020

Image

TILL FÖRMÅN FÖR FORSKNING

Föreningen Run for Mental Health i Lund med stödorganisationer arrangerar och genomför sedan 2016 ett välgörenhetslopp med kringarrangemang i Lunds stadspark. Deltagare medverkar i ett insamlingsprojekt till förmån för forskning kring behandling och stödformer för de som drabbas av svår psykisk ohälsa.

Forskningsområdet är eftersatt och det behövs resurser för att kunna göra studier som just pekar på vilka behov som finns och vilka lösningar som kan komma i fråga.

Föreningen verkar för:

 • lokal samverkan för psykisk hälsa och friskvård
 • aktiv insamling av medel för forskning
 • att skapa sätt för alla att bidra

Stödorganisationer 2020

Lunds Fontänhus är en rehabiliteringsverksamhet för människor med psykisk ohälsa. Utifrån en aktiverande arbetsgemenskap utgår vi från det friska hos varje individ och tillsammans bygger vi självkänsla, egenvärde och meningsfullhet. Vi vårdar inte. Med utgångspunkt i frivillighet umgås vi och arbetar ihop. Dessutom kan du få stöd till arbete och studier. Vi arbetar för att bryta stigma kring psykisk ohälsa och friskvård är en viktig del i vår arbetsdag, träning ger bra grund för psykiskt välmående – därför tycker vi att Run for Mental Health är ett viktigt arrangemang.

Presentationsvideo med Matilda 2 minuter

RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) grundades 1967 som en reaktion mot psykiatrin i Sverige. Det fanns ett 15-tal stora mentalsjukhus i landet där psykiskt sjuka människor satt inlåsta under ofta beklämmande förhållanden med outbildad personal och kraftig övermedicinering. Efter några decenniers kamp lyckades vi stänga igen dessa stora institutioner, och se till att våra brukare fick egna bostäder och integrerades i samhället. RSMHs 2 viktigaste agendor är 1. kamratskap, dvs att vi tar hand om varandra och bryter den så destruktiva isoleringen, och 2. intressepolitisk verksamhet, dvs att vi hela tiden ser till att förbättra den psykiatriska vården genom brukarinflytande i möten med Region och sjukhusledning och deltagande i samhällsdebatten. Det är faktiskt så illa att många av våra medlemmars liv förkortas med upp till 20 år på grund av medicinering, som orsakar obalans i metabolismen med kraftig viktökning och kardiologiska sjukdomar som fatal konsekvens. Därför förespråkar vi satsning på samtalsterapi och motion som till skillnad från medicinering kan lösa problemen istället för att bedöva patienten.

Presentationsvideo med Jonas, 2 min 34 sek

PO Skåne

PO Skåne bedriver som idéburen organisation och fristående aktör Personligt ombudsverksamhet i 17 skånska kommuner. PO Skånes verksamhet syftar till att bidra till återhämtning, egenmakt, delaktighet och goda levnadsförhållande.

Vi ger stöd utifrån personens önskemål och uppdrag.

Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och drivs som icke vinstdrivande ideell förening. Kontakten är kostnadsfri och pågår under den tid det finns en överenskommelse om samarbete mellan klient och ombud. En genomsnittlig kontakttid är 1,5 år. PO Skånes huvudmän är RSMH och Schizofreniföreningen, de båda distriktsavdelningarna samt alla lokalföreningar i Skåne.

Presentationsvideo med Camilla Bogarve 2 minuter 14 sek

DELTAGARE

Vem deltar i loppet?

LÖPARE

Som deltagare får du en härlig utmaning i gott sällskap samtidigt som du medverkar till friskvård.

 • Enkel anmälan, betalning enligt faktura
 • Startavgift 99:- per startande virtuellt
 • Startavgift 200:- för loppet i Stadsparken
 • Överskottet går till stöd för forskning

Anmäl dig här

STÖDORGANISATIONER

Våra stödorganisationer hjälper till på många olika sätt; ekonomiskt, praktiskt och/eller organisatoriskt. Vi är ett flertal föreningar och organisationer som samarbetar kring arrangemanget.

 • Bidra på det sätt som passar er
 • Gör skillnad tillsammans med oss
 • Stödorganisationens omnämnande på vår hemsida

Anmäl intresse

Det virtuella loppet

Det virtuella loppet

Virtuella loppet arrangeras för att alla ska kunna vara med på ett enkelt och praktiskt sätt. Loppet ger dig en möjlighet att bidra till insamlingen och stödja evenemanget. Genom att delta bidrar du till att uppmärksamma Skåneveckan för psykisk hälsa och organisationer som arbetar för friskvård i Lund.

Anmäl dig här

Hur fungerar det

Virtuellt startar söndagen den 4 oktober kl 13:00 och håller på till söndagen den 11 oktober kl 23:00. Sträckan får gärna vara 5 km, men du väljer själv. Startavgiften för virtuellt lopp är 99 SEK. Vi ser helst att du får din nummerlapp som en pdf. Om du istället vill ha din nummerlapp färdigtryckt via posten så kan du det fram till att den möjligheten stängs. Du kan anmäla dig fram till 11 oktober kl 23:00.

Vinster lottas ut

Varje dag under tiden 4 oktober till den 11 oktober dras en vinnare. Det blir åtta dagar och åtta vinster. Vinsten med handdukar utgår och istället blir vinsten en goodie bag som sponsras av Gerdahallen i Lund. Den som har betalt fakturan är med i dragningen.

Vinnare datum, startnummer:

 • 4/10 324
 • 5/10 14
 • 6/10 78
 • 7/10 33
 • 8/10 76
 • 9/10 11
 • 10/10 332

Engagera fler

Dela ditt deltagande med vänner, bekanta och andra! Gör inlägg med hashtag #RunForMentalHealth på sociala media. Se länkarna nedan för instruktioner för inlägg på sociala media.

Facebook

Banan 5 km för 2019

Du som springer eller går virtuellt 2020, använd gärna RfMH 5 km bana utgåva 2019, nu i uppdaterad version.

Bana 2019

Om vanliga loppet

Vi har fått polistillstånd så loppet genomförs i Stadsparken 2020!

Stadsparken

Loppet på 5 km, med gemensam start, har sitt start- och målområde i den fantastiska Stadsparken i Lund. Banan på 5 km ligger längs en ny sträckning i år helt och hållet inom Stadsparken. Du springer eller promenerar efter dina egna förutsättningar. För den som vill genomföra ett kortare alternativ arrangeras en särskild parkpromenad med målgång redan efter ca 1 km.

Wikipedia om Stadsparken

Covid-19

Om du har symtom som riskerar att vara Covid-19 kan du inte komma till Stadsparken. Om du är symtomfri är du mycket välkommen, men tänk på att hålla 2 meters avstånd till andra löpare, funktionärer och andra som befinner sig i Stadsparken före, under och efter loppet!

Starten

Loppet genomförs söndagen 4 oktober 2020 nära den vita scenen i Lunds Stadspark. Eventet öppnar kl 11:00 med musik. Uppvärmning från scen kl 12:45. Starten på 5 km banan beräknas till kl 13.00.

Banan 2020

Anmälan 2020

Anmäl dig till loppet i Lund 2020 via länken nedan. Startavgiften är 200:-. Överskottet går till årets förmånstagare Schizofrenifonden. Du betalar via fakturan som skickas med den e-post som bekräftar din anmälan.

Anmäl dig här

Ett område med en musikscen

På scenen arrangeras framträdanden med livemusik.

Stödorganisationer

Vi som arrangerar eventet och stödorganisationer finns på plats.

Ingen efteranmälan

Efteranmälan går inte att göra i år på grund av ett begränsat antal deltagare. Om du inte har anmält dig via hemsidan kan du inte komma till platsen i Stadsparken i Lund.

Program

11:00 - 12:45 Musik, band

12:00 Incheck

12:45 Uppvärmning

13:00 Startskott

13:10 - 14:10 Musik med Bleckhornen

13:40 Prisutdelning

14:15 Eventet avslutas

Tidtagarlista loppet 2020

Loppet i Stadsparken gick av stapeln som planerat den 4 oktober 2020. Här finns nu en länk till en tidtagarlista med löpartiderna för loppet.

Tidtagarlista 2020

Överskottet går till Schizofrenifonden.

Varför?

Varför engagerar vi oss i föreningen?