Banan i Helsingborg

Här är banan för 2024 för det vanliga loppet som har start- och målområde på Gröningen Båthusgata Helsingborg.

  1. Start- och målgång på Gröningen Båthusgata. Det är vid röd bubbla på kartan.
  2. Banan går norrut längs Strandpromenaden, förbi statyn av Henke Larsson och fram till Pålsjö krog.
  3. Välj övergångsstället över Drottninggatan. Följ trottoaren längs Dag Hammarskjölds väg förbi Pålsjöbadens parkeringsplats och sväng direkt vänster in på Landborgspromenaden.
  4. Fortsätt på Landborgspromenaden, håll till vänster och sväng sedan svagt höger fram till Villa Thalassas parkering.
  5. Fortsätt rakt fram förbi parkeringen, över Dag Hammarskjölds väg och sväng till höger in på gång- och cykelbana.
  6. Fortsätt på gång- och cykelbana som korsar Henrik Sylvius väg, håll till höger sen vänster och ta nästa höger in på Dag Hammarskjölds väg.
  7. Fortsätt på Dag Hammarskjölds väg, sväng höger in på Dag Hammarskjölds väg, välj trottoaren på höger sida.
  8. Fortsätt på trottoaren längs Dag Hammarskjölds väg, håll till vänster och sväng sedan höger in på Magnus Paulins gata, välj trottoaren på vänster sida.
  9. Fortsätt på trottoaren längs Magnus Paulins gata som korsar Bengt Langhs gata, efter korsningen sväng vänster in på Landborgspromenaden.
  10. Omvänd ordning, C - A.


Bana för loppet 2022 i Helsingborg