Banor

Här är banorna för 2020 för det vanliga loppet som ligger i Stadsparken i Lund.

Den rödvit streckade linjen visar 5 km banan. Från spetsen på den orangea pilen som visar start springer man medurs, dvs högervarv, tre varv och avslutar längs den blå linjen in mot mål. Varje varv är 1,63 km och målgången är ca 110 meter. Målsnöret visas av det orangea strecket under den orangea texten "Mål".


Banan för 1 km visas av den gulvit streckade linjen och springs eller promeneras moturs dvs vänstervarv. Starten för 1 km är på samma ställe som målet och visas av det ljusgröna krysset. Denna bana är mer exakt 920 meter.Bana för loppet 2020