Banan i Lund

Den rödvit streckade linjen visar 5 km banan. Från spetsen på den orangea pilen som visar start springer man medurs, dvs högervarv, tre varv och avslutar längs den blå linjen in mot mål. Varje varv är 1,63 km och målgången är ca 110 meter. Målsnöret visas av det orangea strecket under den orangea texten "Mål".Bana för loppet 2021